หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บรรยากาศ “ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 (ภาคปกติ)” มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
บรรยากาศ “ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 (ภาคปกติ)” มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-07-07 13:47:41

บรรยากาศ “ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 (ภาคปกติ)” มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี จัดโครงการ “ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานกล่าวต้อนรับและให้โอวาทกแก่นักศึกษาใหม่ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ให้โอวาทและให้การต้อนรับนักศึกษาอย่างอบอุ่น

โดยในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 (ภาคปกติ) ได้มีกิจกรรมแสดงวิดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย พร้อมแนะนำคณาจารย์ บุคลากร และสโมสรนักศึกษา และส่วนงานบริการนักศึกษาในด้านต่างๆ ที่นักศึกษาจะต้องติดต่อประสานในระหว่างการศึกษา 

ซึ่งในช่วงท้ายของพิธีปฐมนิเทศ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการค้าได้จัดมินิคอนเสิร์ต โดยมีน้องเอ็ม ยุรนันท์ นักร้องจากรายการไมค์หมดหนี้ “แชมป์ 24 สมัย” และ โชว์สุดพิเศษจากนักศึกษาสาขารัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ได้มาร่วมสนุก และมอบความสุขให้กับผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งบรรยากาศของการปฐมนิเทศเป็นไปด้วยความอบอุ่น ได้ทั้งความรู้และความบันเทิงควบคู่กันไป สมกับเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความผาสุก

ติดตามข่าวสาร ????????????????

???? Website : https://udon.ssru.ac.th

???? Facebook : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[ https://www.facebook.com/ssruudonthani]

☎️ Tel. 042 129 556