หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ร่วมงานเปิดตัวโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG Kick-off Day)
ร่วมงานเปิดตัวโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG Kick-off Day)

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-07-07 11:10:26

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยอาจารย์ธีรารัตน์ อำนาจเจริญ ผู้รับผิดชอบดำเนินโครงการ เข้าร่วมงานเปิดตัวโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG Kick-off Day) โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

ที่จัดอย่างยิ่งใหญ่โดยมีผู้เข้าร่วมครอบคลุมทุกตำบลในประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการด้าน BCGในพื้นที่ด้วยองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) และผ่านระบบ Facebook Live

ติดตามข่าวสาร ????????????????

???? Website : https://udon.ssru.ac.th

???? Facebook : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[ https://www.facebook.com/ssruudonthani]

☎️ Tel. 042 129 556