หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมบุคลากร ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ประจำเดือนสิงหาคม 2565
ประชุมบุคลากร ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ประจำเดือนสิงหาคม 2565

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-08-31 10:35:28

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมบุคลากร ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ประจำเดือนสิงหาคม 2565 โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมสามพร้าว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี และผ่านระบบออนไลน์ Google Meet

#สวนสุนันทา #ssru #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#ssru #ssruudon #udon #สวนสุนันทา #ศูนย์อุดร #สวนนันอุดร 

ติดตามข่าวสาร ????????????????

???? เว็บไซต์ศูนย์อุดร : https://udon.ssru.ac.th

???? เว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://ssru.ac.th

???? Facebook : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[ https://www.facebook.com/ssruudonthani]

???? Tel. 042 129 556