หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ณ ค่ายกฤษณ์สีวะรา อ.เมือง จ.สกลนคร
ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ณ ค่ายกฤษณ์สีวะรา อ.เมือง จ.สกลนคร

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-02-28 16:31:28

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์  อยู่วัฒนะ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี และคณะ เข้าพบ พ.อ.บัลลังก์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา เสธ.มทบ.29  เพื่อประชาสัมพันธ์ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เพื่อให้กำลังพลและบุคคลในครอบครัว ที่สนใจศึกษาเข้าต่อในระดับปริญญาตรี ได้รับทราบข้อมูล ในโครงการความร่วมมือระหว่าง ม.ราชภัฏสวนสุนันทา กับ กองทัพบก และบุคคลทั่วไป ประจำปี 2565 ณ ห้องรับรอง บก.มทบ.29 ค่ายกฤษณ์สีวะรา อ.เมือง จ.สกลนคร