หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุม “คณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส” ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA ตัวชี้วัด 1.6.1 ด้าน OIT : การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ประชุม “คณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส” ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA ตัวชี้วัด 1.6.1 ด้าน OIT : การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-06-28 16:59:32

12 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวกานดา สารพล รักษาการหัวหน้าสำนักงานศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีพร้อมด้วยนางสาวกัลยา ประทาพันธ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เข้าร่วมประชุม “คณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส” ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA ตัวชี้วัด 1.6.1 ด้าน OIT : การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยมี นางอรอุมา ชมพูนุช หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สำนักงานอธิการบดี เป็นประธานการประชุม ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet

ติดตามข่าวสาร ????????????????

???? Website : https://udon.ssru.ac.th

???? Facebook : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[ https://www.facebook.com/ssruudonthani]

☎️ Tel. 042 129 556