หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมหารือรายละเอียดข้อตกลงและแนวทางการดำเนินการจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ประชุมหารือรายละเอียดข้อตกลงและแนวทางการดำเนินการจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย จังหวัดหนองคาย

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-07-18 17:04:36

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี อาจารย์ศรายุทธ ขวัญเมือง รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ อาจารย์สุรพงศ์ อินทรภักดิ์ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และอาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ เข้าพบนายมงคล แก้วรอด ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร โดยได้ร่วมประชุมหารือรายละเอียดข้อตกลงและแนวทางการดำเนินการจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ที่จะดำเนินการในรูปแบบบูรณาการร่วมกันด้านวิชาการ ส่งเสริมคุณภาพบัณฑิต อีกทั้งเพื่อมุ่งเน้นในการเพิ่มศักยภาพการสอน การอบรม และประสิทธิภาพของบุคลากร อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในเชิงวิชาการและการปฏิบัติ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย จังหวัดหนองคาย

ติดตามข่าวสาร ????????????????

???? Website : https://udon.ssru.ac.th

???? Facebook : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[ https://www.facebook.com/ssruudonthani]

☎️ Tel. 042 129 556