หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การทดสอบภาษาอังกฤษ SSRU-TEP ให้กับนักศึกษาศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
การทดสอบภาษาอังกฤษ SSRU-TEP ให้กับนักศึกษาศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-07-18 16:54:16

ในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565 สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี ผู้อำนวยการสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สสสร.) ได้ดำเนินการจัดการทดสอบภาษาอังกฤษ SSRU-TEP ให้กับนักศึกษาศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ Valentyna Papalyha ผู้เชี่ยวชาญ (ด้านภาษา)ในการจัดทำ Workshop เพื่อฝึกการสัมภาษณ์งานและการเขียน Resume/CV สำหรับการสมัครงานเป็นภาษาอังกฤษ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

ขอขอบคุณ ภาพจาก : สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สสสร.)

ติดตามข่าวสาร ????????????????

???? Website : https://udon.ssru.ac.th

???? Facebook : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[ https://www.facebook.com/ssruudonthani]

☎️ Tel. 042 129 556