หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการแนะนำอาชีพให้กับนักศึกษา
โครงการแนะนำอาชีพให้กับนักศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-07-13 11:22:26

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้นายสุพัฒน์ สมสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการเปิดโครงการแนะนำอาชีพให้กับนักศึกษา โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำอาชีพให้แก่นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา พร้อมทั้งเทคนิคและการเตรียมความพร้อมก่อนก้าวเข้าสู่โลกของการทำงานอย่างมืออาชีพ ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet

ติดตามข่าวสาร ????????????????

???? Website : https://udon.ssru.ac.th

???? Facebook : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[ https://www.facebook.com/ssruudonthani]

☎️ Tel. 042 129 556