หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการสร้างสื่อโฆษณาสำหรับตลาดออนไลน์ให้กับนักศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะและส่งเสริมความรู้ในการสร้างสื่อโฆษณาสำหรับตลาดออนไลน์
โครงการสร้างสื่อโฆษณาสำหรับตลาดออนไลน์ให้กับนักศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะและส่งเสริมความรู้ในการสร้างสื่อโฆษณาสำหรับตลาดออนไลน์

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-05-13 14:42:59

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 สาขาวิชาการจัดการการค้า มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ได้ดำเนินการจัดโครงการสร้างสื่อโฆษณาสำหรับตลาดออนไลน์ให้กับนักศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะและส่งเสริมความรู้ในการสร้างสื่อโฆษณาสำหรับตลาดออนไลน์ โดยสามารถนำความรู้และทักษะไปต่อยอดในอนาคต ซึ่งได้รับเกียรติจาก นางสาวสุนิต อุยพิตัง ผู้ทดสอบมาตราฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ใช้คอมพิวเตอร์นำเสนอผลงาน ระดับ 1 เป็นวิทยากรในการให้ความรู้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

ติดตามข่าวสาร ????????????????

???? Website : https://udon.ssru.ac.th

???? Facebook : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[ https://www.facebook.com/ssruudonthani]

☎️ Tel. 042 129 556