หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2565
โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2565

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-05-13 14:14:51

วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยนายสุพัฒน์ สมสุข รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ นายศรายุทธ ขวัญเมือง รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และนายศุภกานต์ โสภาพร หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์ เข้าร่วมโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2565 

ในการนี้ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาฯได้เสนอโครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ (ธนาคารหน่วยกิต : Credit Bank) ให้แก่โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี จำนวน 8 โรงเรียน

โดยมี นายประเทือง เพชรโรจน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ โรงแรมการิน อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี


ติดตามข่าวสาร ????????????????

???? Website : https://udon.ssru.ac.th

???? Facebook : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[ https://www.facebook.com/ssruudonthani]

☎️ Tel. 042 129 556