หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมหารือรายละเอียดข้อตกลงและแนวทางการในดำเนินการพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ที่จะดำเนินการร่วมกัน ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและวิทยาลัยวิทยาลัยเทคโนโลยีไคโกะอุดรธานี
ประชุมหารือรายละเอียดข้อตกลงและแนวทางการในดำเนินการพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ที่จะดำเนินการร่วมกัน ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและวิทยาลัยวิทยาลัยเทคโนโลยีไคโกะอุดรธานี

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-11-21 14:14:02

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยอาจารย์ศรายุทธ ขวัญเมือง รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ หัวหน้าสาขาวิชาและอาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ เข้าพบดร.กฤชนันท์ ภู่สวาสดิ์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีไคโกะอุดรธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ในการนี้ได้ร่วมประชุมหารือรายละเอียดข้อตกลงและแนวทางการในดำเนินการพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ที่จะดำเนินการร่วมกัน ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและวิทยาลัยวิทยาลัยเทคโนโลยีไคโกะอุดรธานี

#สวนสุนันทา#ssru#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#ssru#ssruudon#udon#สวนสุนันทา#ศูนย์อุดร#สวนนันอุดร 

ติดตามข่าวสาร ???????????????? 

???? เว็บไซต์ศูนย์อุดร : https://udon.ssru.ac.th

???? เว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://ssru.ac.th

???? Facebook : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[ https://www.facebook.com/ssruudonthani]

???? Tel. 042 129 556