หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
โครงการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-07-13 11:20:58

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 สาขาวิชาการจัดการการค้า ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ดำเนินการจัดโครงการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดโครงการพร้อมบรรยายพิเศษในหัวเรื่อง “การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย”  และ นายสุพัฒน์ สมสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร บรรยายพิเศษในหัวเรื่อง “การเรียนและการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ” อีกทั้งยังมีกิจกรรมสานสัมพันธ์ อาจารย์ นักศึกษารุ่นพี่ – รุ่นน้อง เพื่อสร้างความสามัคคีที่จะช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้ภาวะผู้นำ และการทำงานเป็นทีม ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น ณ ห้องประชุมช่อทองกวาว มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

ติดตามข่าวสาร ????????????????

???? Website : https://udon.ssru.ac.th

???? Facebook : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[ https://www.facebook.com/ssruudonthani]

☎️ Tel. 042 129 556