หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมการเข้ารับการเรียนรู้และปฏิบัติงานในหน่วยงาน ของอาจารย์และนักศึกษา
การประชุมการเข้ารับการเรียนรู้และปฏิบัติงานในหน่วยงาน ของอาจารย์และนักศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-05-13 14:43:45

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมการเข้ารับการเรียนรู้และปฏิบัติงานในหน่วยงาน ของอาจารย์และนักศึกษา และติดตามความก้าวหน้าการจัดการเรียนการสอนในโครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ (ธนาคารหน่วยกิต : Credit Bank) โดยมีผู้บริหาร หัวหน้าสาขาวิชาและคณาจารย์ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสามพร้าว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

ติดตามข่าวสาร ????????????????

???? Website : https://udon.ssru.ac.th

???? Facebook : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[ https://www.facebook.com/ssruudonthani]

☎️ Tel. 042 129 556