หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เข้าพบและหารือเพื่อประสานความร่วมมือในด้านงานบริการวิชาการ
เข้าพบและหารือเพื่อประสานความร่วมมือในด้านงานบริการวิชาการ

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-05-13 14:43:57

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้นายสุพัฒน์ สมสุข รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.วลีรัตน์ แสงไชย เข้าพบและหารือเพื่อประสานความร่วมมือในด้านงานบริการวิชาการ ร่วมกับนายทวน ช่างแคน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ และ นายบารมี อินทรสมบัติ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ ณ องค์การบริหารตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

ติดตามข่าวสาร ????????????????

???? Website : https://udon.ssru.ac.th

???? Facebook : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[ https://www.facebook.com/ssruudonthani]

☎️ Tel. 042 129 556

อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน และ ข้อความ