หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมพิจารณาการจัดสรรเงินโครงการบริการวิชาการ
ประชุมพิจารณาการจัดสรรเงินโครงการบริการวิชาการ

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-05-13 14:24:16

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมประชุมพิจารณาการจัดสรรเงินโครงการบริการวิชาการ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานการประชุม พร้อมทั้งคณะผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet

ติดตามข่าวสาร ????????????????

???? Website : https://udon.ssru.ac.th

???? Facebook : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[ https://www.facebook.com/ssruudonthani]

☎️ Tel. 042 129 556