หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บรรยายในโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 "หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาเทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ครั้งที่ 6"
บรรยายในโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 "หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาเทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ครั้งที่ 6"

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-07-13 11:30:02

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 นายศรายุทธ ขวัญเมือง รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมด้วย อาจารย์อมรรัตน์ หมื่นจิตน้อย ได้รับเชิญจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย ในการเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 "หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาเทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ครั้งที่ 6"  เพื่อให้สมาชิกวิสาหกิจชุมชน มีความรู้ พื้นฐานด้านการเพิ่มผลิตภาพแรงงานเทคนิคการค้นหาปัญหาสำคัญ เทคนิคการวิเคราะห์รายละเอียดของปัญหา การกำหนดมาตรการและวางแผนปรับปรุงแก้ไขปัญหา การติดตามผลการแก้ไขปัญหา ณ วิสาหกิจชุมชนทอผ้าศิลานาคาบ้านหินโงม ตำบลหินโงม อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

ติดตามข่าวสาร ????????????????

???? Website : https://udon.ssru.ac.th

???? Facebook : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[ https://www.facebook.com/ssruudonthani]

☎️ Tel. 042 129 556