หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > หารือความร่วมมือทางการวิจัยตามแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่
หารือความร่วมมือทางการวิจัยตามแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-06-05 20:53:25

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 นายสุพัฒน์ สมสุข รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.วลีรัตน์ แสงไชย อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ เข้าพบและหารือความร่วมมือทางการวิจัยตามแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ ร่วมกับ นางสุมิตรา  บุญโสดากร ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน จังหวัดหนองบัวลำภู ณ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู

ติดตามข่าวสาร ????????????????

???? Website : https://udon.ssru.ac.th

???? Facebook : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[ https://www.facebook.com/ssruudonthani]

☎️ Tel. 042 129 556