หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยากรบรรยายในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาการใช้สมาร์ทโฟน เพื่อธุรกิจออนไลน์ ในหัวข้อเรื่อง "การตั้งค่าและการช้งาน LINE@ ในเชิงธุรกิจ"
วิทยากรบรรยายในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาการใช้สมาร์ทโฟน เพื่อธุรกิจออนไลน์ ในหัวข้อเรื่อง "การตั้งค่าและการช้งาน LINE@ ในเชิงธุรกิจ"

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-07-18 17:22:57

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 อาจารย์นภัสวรรณ คุ้มครอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ได้รับเชิญจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ในการเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาการใช้สมาร์ทโฟน เพื่อธุรกิจออนไลน์ ในหัวข้อเรื่อง "การตั้งค่าและการช้งาน LINE@ ในเชิงธุรกิจ" 

ซึ่งโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเพื่อการซื้อขายสินค้าออนไลน์ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตสินค้าหรือบริการ ในการปรับตัวยุค 4.0 ตลอดจนสร้างความร่วมมือและสร้างเครือข่ายในการใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์ ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet


ติดตามข่าวสาร 

 Website : https://udon.ssru.ac.th

 Facebook : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[ https://www.facebook.com/ssruudonthani]

 Tel. 042 129 556