หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > "5G กับการขับเคลื่อนสู่ท้องถิ่น" จัดโดยคณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ สภาผู้แทนราษฎร
"5G กับการขับเคลื่อนสู่ท้องถิ่น" จัดโดยคณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ สภาผู้แทนราษฎร

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-03-27 20:18:51

วันที่ 1 มีนาคม 2565 นายวิเชียร ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยนางเทียบจุฑา ขาวขำ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนา เรื่อง "5G กับการขับเคลื่อนสู่ท้องถิ่น" จัดโดยคณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ สภาผู้แทนราษฎร  เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ และส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ สามารถวิเคราะห์ แก้ปัญหา และต่อยอดการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีบุคลากร นักศึกษาศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยประชาชนทั่วไป เข้าร่วมโครงการสัมมนาดังกล่าว ณ ห้องช่อทองกวาว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี


ติดตามข่าวสาร ????????????????

???? Website : https://udon.ssru.ac.th

???? Facebook : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[ https://www.facebook.com/ssruudonthani]  

☎️ Tel. 042 129 556