หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ร่วมหารือแนวทางการดำเนินการบูรณาการจัดการเรียนการสอนตลอดจนการฝึกอบรมนักศึกษา และพัฒนาหลักสูตร ร่วมกับคณาจารย์สาขาจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
ร่วมหารือแนวทางการดำเนินการบูรณาการจัดการเรียนการสอนตลอดจนการฝึกอบรมนักศึกษา และพัฒนาหลักสูตร ร่วมกับคณาจารย์สาขาจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-11-21 18:36:33

วันที่ 16  พฤศจิกายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยอาจารย์ศรายุทธ ขวัญเมือง รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ หัวหน้าสาขาวิชาและคณาจารย์การจัดการโลจิสติกส์ และรักษาการหัวหน้าสำนักงานศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ร่วมหารือแนวทางการดำเนินการบูรณาการจัดการเรียนการสอนตลอดจนการฝึกอบรมนักศึกษา และพัฒนาหลักสูตร ร่วมกับคณาจารย์สาขาจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร พร้อมทั้งยังได้เข้าแนะแนว ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ให้กับนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาโลจิสติกส์ ณ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร

#สวนสุนันทา #ssru #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#ssru #ssruudon #udon #สวนสุนันทา #ศูนย์อุดร #สวนนันอุดร 

ติดตามข่าวสาร ???????????????? 

???? เว็บไซต์ศูนย์อุดร : https://udon.ssru.ac.th

???? เว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://ssru.ac.th

???? Facebook : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[ https://www.facebook.com/ssruudonthani]

???? Tel. 042 129 556