หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ปรึกษาแนวทางการวิจัยและบริการวิชาการในประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก การสร้างนวัตกรรมสินค้า และแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่
ปรึกษาแนวทางการวิจัยและบริการวิชาการในประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก การสร้างนวัตกรรมสินค้า และแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-07-18 17:00:26

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้นายสุพัฒน์ สมสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.วลีรัตน์ แสงไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และอาจารย์ศรายุทธ ขวัญเมือง รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ ร่วมปรึกษาแนวทางการวิจัยและบริการวิชาการในประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก การสร้างนวัตกรรมสินค้า และแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ ร่วมกับ นายสุทธิรักษ์ ศรีสุเลิศ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น นางสุมิตรา บุญโสดากร ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน หนองบัวลำภู ณ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู

ติดตามข่าวสาร ????????????????

???? Website : https://udon.ssru.ac.th

???? Facebook : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[ https://www.facebook.com/ssruudonthani]

☎️ Tel. 042 129 556