หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมจับฉลากแบ่งสาบการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48
ประชุมจับฉลากแบ่งสาบการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-12-26 10:15:57

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้อาจารย์ ดร.ณัฏฐชัย เอกนราจินดาวัฒน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ และนายทักษะ ปาระแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เข้าร่วมประชุมจับฉลากแบ่งสาบการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์” Spirit of the Game : ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่คือน้ำใจนักกีฬา เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารกิจกรรม มหาวิยลัยราชภัฏอุดรธานี

#สวนสุนันทา #ssru #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#ssru #ssruudon #udon #สวนสุนันทา #ศูนย์อุดร #สวนนันอุดร 

ติดตามข่าวสาร ???????????????? 

???? เว็บไซต์ศูนย์อุดร : https://udon.ssru.ac.th

???? เว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://ssru.ac.th

???? Facebook : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[ https://www.facebook.com/ssruudonthani]

???? Tel. 042 129 556