หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมหารือรายละเอียดข้อตกลงและแนวทางการในดำเนินการจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
ประชุมหารือรายละเอียดข้อตกลงและแนวทางการในดำเนินการจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-07-18 17:12:00

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี อาจารย์ศรายุทธ ขวัญเมือง รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ อาจารย์สุรพงศ์ อินทรภักดิ์ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และอาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ เข้าพบนายสมัย ศรีหาบุตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร โดยได้ร่วมประชุมหารือรายละเอียดข้อตกลงและแนวทางการในดำเนินการจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ที่จะดำเนินการในรูปแบบบูรณาการร่วมกันด้านวิชาการ ส่งเสริมคุณภาพบัณฑิต อีกทั้งเพื่อมุ่งเน้นในการเพิ่มศักยภาพการสอน การอบรม และประสิทธิภาพของบุคลากร อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในเชิงวิชาการและการปฏิบัติ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ติดตามข่าวสาร ????????????????

???? Website : https://udon.ssru.ac.th

???? Facebook : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[ https://www.facebook.com/ssruudonthani]

☎️ Tel. 042 129 556