หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บรรยายการอบรมฝึกพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในหัวข้อ "การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการ"
บรรยายการอบรมฝึกพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในหัวข้อ "การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการ"

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-07-13 11:28:50

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 นายศรายุทธ ขวัญเมือง รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย อาจารย์อมรรัตน์ หมื่นจิตน้อย ได้รับเชิญจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม ในการเป็นวิทยากรบรรยายการอบรมฝึกพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในหัวข้อ "การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการ" เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานการจัดการธุรกิจ รองรับความเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านเนินน้ำคำ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

ติดตามข่าวสาร ????????????????

???? Website : https://udon.ssru.ac.th

???? Facebook : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[ https://www.facebook.com/ssruudonthani]

☎️ Tel. 042 129 556