หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมวิชาการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี พร้อมกำกับ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รูปแบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank)
ประชุมวิชาการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี พร้อมกำกับ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รูปแบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank)

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-07-13 11:31:31

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมวิชาการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี พร้อมกำกับ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รูปแบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) โดยมี คณะผู้บริหาร หัวหน้าสาขาวิชา หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ในวันที่ 2 มิถุนายน 2565 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet

ติดตามข่าวสาร ????????????????

???? Website : https://udon.ssru.ac.th

???? Facebook : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[ https://www.facebook.com/ssruudonthani]

☎️ Tel. 042 129 556