หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกาศผลการคัดเลือกภาคปกติ ระดับปริญญตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 4 Direct Admission)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกาศผลการคัดเลือกภาคปกติ ระดับปริญญตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 4 Direct Admission)

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-06-15 11:20:16

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#ประกาศผลการคัดเลือกภาคปกติ ระดับปริญญตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 4 Direct Admission) 

#สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่เว็บ https://admission.ssru.ac.th/login

#กรณีที่ผ่านการคัดเลือกผู้สมัครต้องยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS 

เว็บไซต์ https://student.mytcas.com/

ภายในวันที่ 8 - 9 มิถุนายน 2565 เท่านั้น