หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบ Onsite โครงการธนาคารหน่วยกิต : Credit Bank ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา
กิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบ Onsite โครงการธนาคารหน่วยกิต : Credit Bank ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-07-18 17:20:15

กิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบ Onsite โครงการธนาคารหน่วยกิต : Credit Bank ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี จัดกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบ onsite ภายใต้โครงการธนาคารหน่วยกิต : Credit Bank ในรายวิชาภาษาอังกฤษ โดยมีอาจารย์ธนดล อามาตพล หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ เป็นผู้ดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา ณ ห้อง 101  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

ติดตามข่าวสาร ????????????????

???? Website : https://udon.ssru.ac.th

???? Facebook : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[ https://www.facebook.com/ssruudonthani]

☎️ Tel. 042 129 556