หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการสอบและพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนศูนย์การศึกษาอุดรธานี
โครงการสอบและพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนศูนย์การศึกษาอุดรธานี

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-07-18 16:53:24

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้นายสุพัฒน์ สมสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย ดร.วลีรัตน์ แสงไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี ผู้อำนวยการสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สสสร.) วิทยากร และบุคลากร ในโอกาสสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สสสร.) ได้ดำเนินการจัดโครงการสอบและอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี ผู้อำนวยการสถาบันฯ กล่าวเปิดโครงการ พร้อมทั้งให้โอวาทและให้คำแนะนำในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากอาจารย์ Valentyna Papalyha ผู้เชี่ยวชาญ (ด้านภาษา) ในการจัดการอบรมภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา ในหัวข้อ “Building up your own resume/CV for Asean Job Market ” และ “English for Job Interview” ณ ห้องประชุมช่อทองกวาว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี


ติดตามข่าวสาร ????????????????

???? Website : https://udon.ssru.ac.th

???? Facebook : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[ https://www.facebook.com/ssruudonthani]

☎️ Tel. 042 129 556