หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยากรบรรยายในโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วิทยากรบรรยายในโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-06-05 20:54:34

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายศรายุทธ ขวัญเมือง รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย อาจารย์อมรรัตน์ หมื่นจิตน้อย ได้รับเชิญจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงานหนองคาย ในการเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาเทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน  เพื่อให้สมาชิกวิสาหกิจชุมชน มีความรู้ พื้นฐานด้านการเพิ่มผลิตภาพแรงงานเทคนิคการค้นหาปัญหาสำคัญ เทคนิคการวิเคราะห์รายละเอียดของปัญหา การกำหนดมาตรการและวางแผนปรับปรุงแก้ไขปัญหา การติดตามผลการแก้ไขปัญหา ณ วิสาหกิจชุมชนทอผ้าศิลานาคาบ้านหินโงม ตำบลหินโงม อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

ติดตามข่าวสาร ????????????????

???? Website : https://udon.ssru.ac.th

???? Facebook : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[ https://www.facebook.com/ssruudonthani]

☎️ Tel. 042 129 556