หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > หารือแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และการใช้ประโยชน์ในพื้นที่
หารือแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-03-29 14:21:50

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564

ผศ.ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนให้การต้อนรับและร่วมประชุมกับ คุณวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ เพื่อสร้างรายได้ให้กับนักศึกษา และผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ณ ห้องประชุมสามพร้าว ศูนย์การศึกษาอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา