หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กิจกรรมสวนสุนันทาออนทัวร์ ณ โรงเรียนหนองหัวคูประชานุเคราะห์ จังหวัดอุดรธานี
กิจกรรมสวนสุนันทาออนทัวร์ ณ โรงเรียนหนองหัวคูประชานุเคราะห์ จังหวัดอุดรธานี

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-02-02 14:18:32

วันที่ 28 มกราคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี จัดกิจกรรมสวนสุนันทาออนทัวร์ แนะแนวให้ความรู้แนวทางการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ของทั้ง 4 สาขาวิชา ประกอบด้วย สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ สาขาวิชาการจัดการการค้า และสาขาวิชารัฐศาสตร์ ให้กับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 ณ โรงเรียนหนองหัวคูประชานุเคราะห์ จังหวัดอุดรธานี

ติดตามข่าวสาร ????????????????

???? Website : https://udon.ssru.ac.th

???? Facebook : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[ https://www.facebook.com/ssruudonthani]  

☎️ Tel. 042 129 556