หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > มอบกระเช้าปีใหม่ แด่ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี
มอบกระเช้าปีใหม่ แด่ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-03-29 14:18:54

วันที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 10.30 น.
ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้ามอบกระเช้าปีใหม่ แด่ นางสาวบันฑิตา คล้ายเจริญ 
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565