หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมหารือการจัดการเรียนการสอนในระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank)
ประชุมหารือการจัดการเรียนการสอนในระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank)

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-03-29 14:16:16

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสามพร้าวมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี นายสุพัฒน์ สมสุข รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ ตัวเเทนคณะอาจารย์ จาก 4 สาขา นายสิทธิศักดิ์ สุวรรณรินทร์

ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และ ผู้อำนวยการพร้อมคณะครู จาก 8 โรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ร่วมประชุมหารือ เพื่อจัดทำความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในเรื่องการพัฒนาหลักสูตรร่วมกันเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนในระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank)