หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
รับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-03-29 13:50:04

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี รับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ได้รับความอนุเคราะห์จาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามพร้าว ในการรับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ โดยมี 
คณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ แลประชาชนทั่วไปเข้ารับวัคซีน ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี