หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > พัฒนาหลักสูตรพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนในระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank)
พัฒนาหลักสูตรพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนในระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank)

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-03-29 13:46:50

พัฒนาหลักสูตรพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนในระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank)


วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ โรงเเรมเวลาดี จังหวัดอุดรธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ร่วมหารือกับ 
ผู้อำนวยการกองการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี และ ผู้อำนวยการโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
ในสังกัด อบจ.อุดรธานี ทั้ง 8 แห่ง เพื่อจัดทำความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในเรื่องการพัฒนาหลักสูตรร่วมกันเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนในระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank)

www.udon.ssru.ac.th

โทร 042-129556 080-0059265