หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมโครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ (ธนาคารหน่วยกิต : Credit Bank) ณ โรงเรียนชัยนาคำวิทยา และ โรงเรียนนาทรายวิทยาคมจังหวัดอุดรธานี
ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมโครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ (ธนาคารหน่วยกิต : Credit Bank) ณ โรงเรียนชัยนาคำวิทยา และ โรงเรียนนาทรายวิทยาคมจังหวัดอุดรธานี

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-02-02 13:31:33

วันที่ 26 มกราคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับผู้บริหารและบุคลากร ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมโครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ (ธนาคารหน่วยกิต : Credit Bank) ณ โรงเรียนชัยนาคำวิทยา และ โรงเรียนนาทรายวิทยาคมจังหวัดอุดรธานี


On 26th January 2022

Asst.Prof.Dr. Pattaravis Yoowattana, the Acting Director of Suan Sunandha Rajabhat University Udon Thani Education Center, including the Chief Officers and the responsible personnel operated a public relation activity to stimulate the high school students' enrollment in the Long Life Learning Project of Knowledge and Experience Credit Transfer (Credit Bank) at Chainakamwittaya School, Ban Dung District and Nasaiwittayakom School, Phibunrak District, Udon Thani.


ติดตามข่าวสาร ????????????????

???? Website : https://udon.ssru.ac.th

???? Facebook : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[ https://www.facebook.com/ssruudonthani]

☎️ Tel. 042 129 556