หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่งทั่วประเทศ ร่วมการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั่วประเทศ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่งทั่วประเทศ ร่วมการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั่วประเทศ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2021-11-27 21:29:44

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ  38 แห่งทั่วประเทศ ร่วมการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั่วประเทศ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์  อยู่วัฒนะ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 4(160)/2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

Website : https://udon.ssru.ac.th/

FB : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

Tel.042-129556