หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมประจำเดือนศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 11/2564
ประชุมประจำเดือนศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 11/2564

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2021-11-24 17:19:32

ประชุมประจำเดือนศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 11/2564

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์  อยู่วัฒนะ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานประชุมประจำเดือน ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 11/2564 ณ ห้องประชุมสามพร้าว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

On 24 November 2021, Asst. Prof. Dr. Pattaravis Yoowattana, the Acting Director of Suan Sunandha Rajabhat University Udon Thani Education Center, presided over the 11st monthly meeting 2021 at Samphrao Meeting Room.

Website : https://udon.ssru.ac.th/

FB : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

Tel.042-129556