หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กิจกรรม English Camp and Chistmas Day
กิจกรรม English Camp and Chistmas Day

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-03-29 14:12:20

วันที่ 23 ธันวาคม 2564 สาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดกิจกรรม English Camp and Chistmas Day

โครงการเข้าค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อการเรียนรู้และกิจกรรมวันคริสต์มาส ณ ห้องประชุมช่อทองกวาว ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้ นายสุพัฒน์ สมสุข รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นประธานในการเปิดโครงการ โดยมี อาจารย์ธนดล อมาตพล รักษาการหัวหน้าสาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ กิจกรรมในครั้งนี้ มีนักเรียนในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาล6 โรงเรียนสามพร้าวโรงเรียนเชียงเพ็ง และโรงเรียนประจักศิลปาคาร เข้าร่วมกิจกรรม
ได้รับเกียรติจากวิทยากร Teacher Grwgory Rymond มาให้ความรู้ และถ่ายทอดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน และเป็นกันเอง

www.udon.ssru.ac.th
www.ssru.ac.th