หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > แนะแนวให้ความรู้แนวทางการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
แนะแนวให้ความรู้แนวทางการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-01-24 21:25:59

วันที่ 24 มกราคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี จัดกิจกรรมสวนสุนันทาออนทัวร์ แนะแนวให้ความรู้แนวทางการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ของทั้ง 4 สาขาวิชา ประกอบด้วย 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 

สาขาวิชาการจัดการการค้า 

และสาขาวิชารัฐศาสตร์

ให้กับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6  ณ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี


ติดตามข่าวสาร ????????????????

???? Website : https://udon.ssru.ac.th

???? Facebook : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[ https://www.facebook.com/ssruudonthani]  

☎️ Tel. 042 129 556