หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ร่วมประชุมพร้อมทั้งนำเสนอร่างรายละเอียดขอบเขตข้อกำหนดของงานการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในเขตเทศบาลหนองบัวลำภูอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ร่วมประชุมพร้อมทั้งนำเสนอร่างรายละเอียดขอบเขตข้อกำหนดของงานการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในเขตเทศบาลหนองบัวลำภูอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-01-22 09:41:45

วันที่ 21 มกราคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้ นายสุพัฒน์ สมสุข รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมด้วย ดร.วลีรัตน์ แสงไชย หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์ เข้าร่วมประชุมพร้อมทั้งนำเสนอร่างรายละเอียดขอบเขตข้อกำหนดของงานการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในเขตเทศบาลหนองบัวลำภูอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี นายอธิวัฒน์ นาวิศิษฏ์กร นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

???? Website : https://udon.ssru.ac.th

???? FB : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

???? Tel. 042 129 556