หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ร่วมลงนามสัญญาร่วมกับเทศบาลนครอุดรธานี ในโครงการสำรวจและศึกษาความต้องการความคาดหวังของผู้รับบริการและประเมินผลการทำงาน ระหว่างและหลังดำเนินการ ณ ศูนย์แห่งการบริการนานาชาตินครอุดรธานี ประจำปี 2565
ร่วมลงนามสัญญาร่วมกับเทศบาลนครอุดรธานี ในโครงการสำรวจและศึกษาความต้องการความคาดหวังของผู้รับบริการและประเมินผลการทำงาน ระหว่างและหลังดำเนินการ ณ ศูนย์แห่งการบริการนานาชาตินครอุดรธานี ประจำปี 2565

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-01-21 17:06:36

วันที่ 21 มกราคม 2565 นายสุพัฒน์ สมสุข รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ ร่วมลงนามสัญญาร่วมกับเทศบาลนครอุดรธานี ในโครงการสำรวจและศึกษาความต้องการความคาดหวังของผู้รับบริการและประเมินผลการทำงาน ระหว่างและหลังดำเนินการ ณ ศูนย์แห่งการบริการนานาชาตินครอุดรธานี ประจำปี 2565

???? Website : https://udon.ssru.ac.th

???? FB : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

???? Tel. 042 129 556