หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณาจารย์สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่
คณาจารย์สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-01-21 17:04:40

วันที่ 20 มกราคม 2565 คณาจารย์สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ณ ห้องประชุมสามพร้าว  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

On 20th January 2022

The Department of Tourism Industry and Hospitality Management's members respectably presented New Year’s presents to Asst.Prof. Dr.Pattaravis Yoowattana, the acting Director of Suan Sunandha Rajabhat University Udon Thani Education Center at Sam Phrao meeting room at Suan Sunandha Rajabhat University Udonthani Education Center.

???? Website : https://udon.ssru.ac.th

???? FB : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

???? Tel. 042 129 556