หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
ประชุมสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-01-21 17:01:34

วันที่ 20 มกราคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในการประชุมสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 และการดำเนินการจัดการเรียนการสอนของสาขาในช่วงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องประชุมสามพร้าว  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

???? Website : https://udon.ssru.ac.th

???? FB : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

???? Tel. 042 129 556