หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายสุภัทร์ เล็กวิวัฒน์ เนื่องในโอกาสการดำรงตำแหน่งนายกองค์บริหารส่วนตำบลสามพร้าวคนใหม่
เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายสุภัทร์ เล็กวิวัฒน์ เนื่องในโอกาสการดำรงตำแหน่งนายกองค์บริหารส่วนตำบลสามพร้าวคนใหม่

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-01-21 16:58:15

วันที่ 20 มกราคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี และคณะผู้บริหารศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายสุภัทร์ เล็กวิวัฒน์ เนื่องในโอกาสการดำรงตำแหน่งนายกองค์บริหารส่วนตำบลสามพร้าวคนใหม่

???? Website : https://udon.ssru.ac.th

???? FB : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

???? Tel. 042 129 556