หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กิจกรรมสวนสุนันทาออนทัวร์
กิจกรรมสวนสุนันทาออนทัวร์

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-03-29 15:28:11

วันที่ 19 มกราคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

จัดกิจกรรมสวนสุนันทาออนทัวร์ แนะแนวให้ความรู้แนวทางการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ของทั้ง 4 สาขาวิชา  ประกอบด้วย 

สาขาการจัดการโลจิสติกส์  

สาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 

สาขาการจัดการการค้า 

และสาขารัฐศาสตร์ ให้กับนักเรียนโรงเรียนทมนางาม ผ่านโปรแกรมออนไลน์ (Google Meet)

** 
https://www.facebook.com/ssruudonthani/photos/a.873857669335188/4697421540312096