หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที 10 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 ณ นายสุพัฒน์ สมสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุสันทา
วันที 10 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 ณ นายสุพัฒน์ สมสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุสันทา

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-03-29 10:15:58

วันที 10 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 ณ นายสุพัฒน์ สมสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

นำนักศึกษา จำนวน 8 คน เข้ารับการคัดเลือก รับทุนการศึกษา "โครงการทุนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี "

ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี