หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ร่วมประชุมการติดตามการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ เพื่อการจัดทำโครงการยกระดับรายได้ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู
ร่วมประชุมการติดตามการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ เพื่อการจัดทำโครงการยกระดับรายได้ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-01-19 09:58:18

วันที่ 18 มกราคม 2565 ผศ.ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้ นายสุพัฒน์ สมสุข รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ 
อาจารย์ศรายุทธ ขวัญเมือง รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และ ดร.วลีรัตน์ แสงไชย หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์ เข้าร่วมประชุมการติดตามการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ 
เพื่อการจัดทำโครงการยกระดับรายได้ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี นายอธิวัฒน์ นาวิศิษฏ์กร นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู เป็นประธาน
การประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู** www.udon.ssru.ac.th


** https://www.facebook.com/ssruudonthani


** https://www.facebook.com/ssruudonthani/photos/a.873857669335188/4693049014082682/