หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะกรรมการตรวจประเมินสถานศึกษา
คณะกรรมการตรวจประเมินสถานศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-01-17 14:34:25

วันที่ 17 มกราคม 2565 ผศ.ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ มอบหมายให้ นายสุพัฒน์ สมสุข ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินสถานศึกษาพร้อมทั้งนำเสนอการเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนในรูปแบบปกติและแบบออนไลน์ผสมผสาน (Onsite/Online)  โดยได้รับเกียรติจาก นายสุภัทร์ เล็กวิวัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามพร้าว พร้อมคณะ นายสมชาย โคตรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามพร้าว นายดิเรก ดวงคำจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบุนาหล่ำ นายสมัย ขาวศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนสามพร้าววิทยา และ นายบุญศรี อ่อนบุญ ผู้ช่วยกำนันตำบลสามพร้าว เป็นคณะกรรมการตรวจประเมินสถานศึกษา ในการเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนในรูปแบบปกติและแบบออนไลน์ผสมผสาน (Onsite/Online) ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมเป็นไปตามมาตรการป้องกันและแนวทางควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด โดยตรวจประเมินสถานศึกษา มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์เป็นไปตามมาตรการป้องกันและแนวทางควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมสามพร้าว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี