หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงานด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 1/2564
ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงานด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 1/2564

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-01-01 13:49:17

ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงานด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 1/2564

ผศ.ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงานด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 1/2564 ในวันพุธ ที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 - 16.00 น.

Website : https://udon.ssru.ac.th/
FB : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Tel.042-129556